Kriterijai

Žinių ekonomikos forumo organizuojama „Žinių ekonomikos įmonės” iniciatyva – skirta pagerbti pažangiausius ir inovatyviausius Lietuvos verslus, paskatinti jaunas, sėkmingai veikiančias aukštųjų technologijų sektoriaus įmones ir ugdyti verslo, valdžios ir visuomenės suvokimą apie žinių ir inovacijų svarbą stabiliai šalies ekonomikai, socialinei gerovei, darniam ūkio vystymuisi ir pažangai

Apdovanojimų dalyviai
Rinkimuose kandidatuoti gali visos Lietuvoje veikiančios įmonės, kurios savo veiklą grindžia žiniomis ir inovacijomis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra pelno siekiančios ar visuomeninės organizacijos.
Rinkimuose įmonės vertinamos pagal:
 • Kokybinius rodiklius, kurie yra pagrindiniai atrankos kriterijai ir parodo, ar įmonė tenkina keliamus reikalavimus.
 • Kiekybinius – ekonominius rodiklius. Ekonominiai įmonės veiklos rodikliai nagrinėjami įmonės – kandidatės ekonominiam stabilumui įvertinti. Ekonomiškai nestabilios, nepatikimos, finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės negali būti apdovanojamos. Kiekybiniai – ekonominiai rodikliai taip pat leidžia įvertinti darbuotojų sukuriamos pridėtinės vertės dydį, įmonės augimą.
Atrankos ir vertinimo kriterijai
„Žinių ekonomikos įmonės 2017“ apdovanojimai skiriami pažangiausioms įmonėms, kurios:
 • kuria inovatyvius produktus, taiko pažangius technologinius  procesus;
 • pridėtinę vertę kuria panaudodamos sukauptas žinias ir daro įtaką naujų žinių kūrimui (rengia mokymus, rengia straipsnius, registruoja intelektualius produktus, konsultuoja ir pan.);
 • bendradarbiauja su mokslu, remia mokslinius tyrimus;
 • bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis, dalinasi patirtimi;
 • yra atviros visuomenei, skatina inovacijas ir žinių ekonomikos plėtrą;
 • yra socialiai atsakingos.
Pretenduoti į „Sėkmingiausios jaunos aukštųjų technologijų įmonės 2017“ apdovanojimą galėjo įmonės, kurios:
 • Veiklą pradėjo (įregistruota) per pastaruosius penkerius kalendorinius metus. (2017 m. gali pretenduoti įmonės, įregistruotos po 2013 m. sausio 1 d.)
 • Atstovauja aukštųjų technologijų sektoriui (biotechnologijos, nanotechnologijos, lazerių ir šviesos technologijos, telekomunikacijos, informacinės technologijos, mechatronika, robotika ir kt.).
Pagrindiniai kriterijai „Inovacijų švyturio 2017“ apdovanojimo kandidatams:
 • asmens veiksmų poveikis bendrai inovacijų ekosistemai
 • asmens inicijuotų pokyčių/ įgyvendintų iniciatyvų kiekis
 • asmens veiksmų išskirtinumas kitų asmenų tarpe
 • asmens veiksmų ilgalaikiškumas (kaip ilgai jis daro gerus darbus).

Rinkimų vertinimo komitetas

Įmonių pasiekimus vertina „Žinių ekonomikos įmonės 2017“ apdovanojimų vertinimo komitetas, suburtas iš žinių ekonomikos srities lyderių ir pirmaujančių įmonių vadovų.

Organizatoriai ir rėmėjai